O autorze

Autsajder:

  • nie jest insiderem
  • pisze o czym chce, jak chce, kiedy chce
  • nie zmusza nikogo do przyjmowania określonych poglądów
  • nie jest nieomylny, popełnia błędy
  • potrafi zrewidować swoje zapatrywania ze względu na zmieniające się okoliczności
  • dobrowolnie dzieli się posiadanymi informacjami i przemyśleniami
  • nie sugeruje podejmowania określonych strategii inwestycyjnych